English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu bón phân kali và lưu huỳnh cho cây lạc trên đất cát biển tỉnh Bình Định
Luận án nghiên cứu và xác định được K và S là một trong những yếu tố dinh dưỡng hạn chế đến sinh trưởng và phát triển của cây lạc trên đất cát biển tỉnh Bình Định Chi tiết...

Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Luận án là công trình đầu tiên đánh giá được sự tham vấn của đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác quản lý đất đai tại tỉnh Quảng Trị. Chi tiết...

Áp dụng án lệ để giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại ở Việt Nam
Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng án lệ giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại. Đặc biệt, chỉ ra nhu cầu khách quan đòi hỏi cần áp dụng án lệ để giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại. Trên cơ sở phân tích hoạt động áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại ở một số nước đặc biệt là những nước theo hệ thống Thông luật và... Chi tiết...

Nghiên cứu ảnh hưởng của ngập lụt và hạn hán đến sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Luận án đã xác định được các yếu tố tác động đến biến động sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Điền bằng phương pháp điều tra kết hợp kiến thức khoa học, các phương pháp nghiên cứu mới trên thế giới với kiến thức của các bên liên quan và kiến thức của người dân địa phương Chi tiết...

Nâng cao hiệu quả tìm kiếm dữ liệu ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa
Xây dựng phương pháp tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm. Chi tiết...

Liên kết
×