English | Français   rss
Liên kết
ESP teachers’ practice of developing curriculum for non-English majors at some universities in Ho Chi Minh City
The present doctoral dissertation makes both theoretical and empirical contributions. Theoretically, it based on the concepts and theories of curriculum development (Brown, 1995; Nation & Macalister, 2010; Richards, 2001), English for Specific Purposes (ESP) (Dudley-Evans & St John, 1998; Hutchinson & Waters, 1987) and relevant research and studies on ESP curriculum development and ESP... Chi tiết...

Nghiên cứu tạo Laccase tái tổ hợp và thử nghiệm khả năng khử màu một số thuốc nhuộm công nghiệp
Phân lập chủng F. oxysporum HUIB02 có khả năng sinh tổng hợp laccase ngoại bào mạnh. Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về laccase từ F. oxysporum Chi tiết...

Bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh trong dạy học một số kiến thức cơ học và điện từ học Vật lí THPT với sự hỗ trợ của mạng xã hội Facebook
Luận án đã hệ thống, phát triển và làm rõ thêm lý luận về NL, NLTH và bồi dưỡng NLTH với sự hỗ trợ của MXH Facebook; các hình thức TH; các hình thức TH với sự hỗ trợ của MXH Facebook và các mức độ hỗ trợ của MXH Facebook Chi tiết...

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn đặt tấm lưới nhân tạo trước phúc mạc qua đường vào ổ bụng
Luận án đã góp phần làm rõ các chỉ định của kỹ thuật TAPP đối với phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn, đặc biệt thoát vị bẹn có biến chứng (cầm tù, nghẹt). Chi tiết...

Bồi dưỡng năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh trong dạy học phần Quang hình học vật lí 11 Trung học phổ thông
Luận án đề xuất khái niệm và cấu trúc năng lực thực hành thí nghiệm của học sinh trong dạy học Vật lí.  Chi tiết...

Liên kết
×