English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị tập huấn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Đại học Huế (13-06-2022 09:27)
Ngày 12/6/2022, tại Đại học Huế đã diễn ra hội nghị tập huấn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) năm 2022 do Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN) tổ chức dành cho khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐGSNN; PGS.TS. Trần Quang Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyên gia cao cấp Văn phòng... Chi tiết...

Đại học Huế có 7 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt xét năm 2021 (18-04-2022 16:13)
Ngày 30/3/2022, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 16/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 cho 405 nhà giáo. Theo Quyết định này, Đại học Huế có 7 giảng viên cơ hữu được công nhận, gồm 1 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 6 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS. Chi tiết...

Tất cả ứng viên của HĐGSCS Đại học Huế được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 (08-02-2022 15:27)
Ngày 08/02/2022, HĐGSNN đã công bố danh sách ứng viên được 28 HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021. Tất cả 13 ứng viên từ 03 HĐGSCS Đại học Huế đều đã được các HĐGS ngành, liên ngành thông qua. Chi tiết...

Thống kê số bài báo của Đại học Huế trên các tạp chí WoS và Scopus hàng năm

Danh mục bài báo WoS 2021

Liên kết
×