English | Français   rss
Liên kết
Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Đại học Huế (21-06-2022 14:06)
  Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Đại học Huế : Chi tiết...

Thông báo đăng ký dự thi tuyển sinh môn năng khiếu ngành Giáo dục thể chất năm 2022 (30-05-2022 08:51)
Để xét tuyển vào ngành Giáo dục thể chất của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế, ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải đăng ký dự thi các môn năng khiếu do Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Đại học Huế tổ chức để lấy kết quả xét tuyển hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu với nội dung tương đương do HĐTS các trường đại học khác cấp để xét tuyển. Thông tin chi tiết để thí sinh đăng ký dự thi các môn... Chi tiết...

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với kết quả thi tuyển sinh các môn năng khiếu năm 2022 (18-05-2022 14:57)
Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đợt 1 theo phương thức xét học bạ kết hợp với kết quả thi tuyển sinh các môn năng khiếu cụ thể như sau:  Chi tiết...

Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022 (13-05-2022 13:54)
  Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2022 của Đại học Huế công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022.  Chi tiết...

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) và theo phương thức tuyển sinh riêng (22-04-2022 13:53)
  Đại học Huế thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) và theo phương thức tuyển sinh riêng . Chi tiết...

Liên kết
×