English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị tập huấn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Đại học Huế (13-06-2022 09:27)
Ngày 12/6/2022, tại Đại học Huế đã diễn ra hội nghị tập huấn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) năm 2022 do Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN) tổ chức dành cho khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐGSNN; PGS.TS. Trần Quang Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyên gia cao cấp Văn phòng... Chi tiết...

Đại học Huế có 7 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt xét năm 2021 (18-04-2022 16:13)
Ngày 30/3/2022, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 16/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 cho 405 nhà giáo. Theo Quyết định này, Đại học Huế có 7 giảng viên cơ hữu được công nhận, gồm 1 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 6 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS. Chi tiết...

Tất cả ứng viên của HĐGSCS Đại học Huế được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 (08-02-2022 15:27)
Ngày 08/02/2022, HĐGSNN đã công bố danh sách ứng viên được 28 HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021. Tất cả 13 ứng viên từ 03 HĐGSCS Đại học Huế đều đã được các HĐGS ngành, liên ngành thông qua. Chi tiết...

Đại học Huế tổ chức thành công xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGS cơ sở năm 2021 (06-12-2021 16:30)
Công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của cả nước năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. HĐGSNN đã phải điều chỉnh lịch xét 2 lần và phải có văn bản hướng dẫn cụ thể việc tổ chức xét ở các cấp để thích ứng với tình hình, bảo đảm an toàn cho những người tham gia. Trong bối cảnh đó, Đại học Huế đã tổ chức thành công và an toàn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức... Chi tiết...

Thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2021 (05-12-2021 15:21)
Từ ngày 18/11 đến ngày 03/12/2021, 03 Hội đồng GS cơ sở Đại học Huế đã tiến hành các phiên họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho các ứng viên đăng ký xét năm 2021. Đại học Huế xin thông báo danh sách các ứng viên đã được 03 Hội đồng GS cơ sở Đại học Huế tín nhiệm đề nghị Hội đồng GS nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 dưới đây:  Chi tiết...

Liên kết
×