English | Français   rss
Liên kết
Công bố danh sách thí sinh đạt kết quả sơ tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2022 của Đại học Huế theo phương thức tuyển sinh riêng của các đơn vị đào tạo (01-07-2022 10:10)
Góp ý

 

Hội đồng Tuyển sinh Đại học Huế công bố danh sách thí sinh đạt kết quả sơ tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2022 của Đại học Huế theo phương thức tuyển sinh riêng của các đơn vị đào tạo, cụ thể như sau:

Các tin mới hơn
Liên kết
×