English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế tham dự Diễn đàn Franconomics 2021 (26-11-2021 16:00)
Góp ý

Trong các ngày 24 - 25/11/2021, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế, thành viên chính thức của tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF, tham dự trực tuyến Diễn đàn Franconomics 2021 được tổ chức bởi Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN (IFI), Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO). Diễn đàn năm nay với chủ đề “Những thách thức của chuyển đổi số với việc tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu trong thời đại Covid-19”

 

Hơn bao giờ hết, thế giới được kêu gọi chung sống với Covid-19. Vào thời điểm mà các quốc gia đang nỗ lực phục hồi nền kinh tế của mình, chuyển đổi số được xem như một đòn bẩy tối ưu mở ra các cơ hội để ổn định và theo đuổi các sứ mệnh chủ quyền của các quốc gia cũng như các hoạt động của các cơ quan kinh tế nhà nước và tư nhân. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực đã được thực hiện, chuyển đổi số vẫn tạo ra sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ở tất cả các quốc gia bất kể trình độ phát triển. Cộng đồng quốc tế, các nước phát triển và đang phát triển nhất trí về sự cần thiết phải làm nhiều hơn nữa để khuyến khích đoàn kết và công bằng trong cuộc chiến chống lại Covid-19 ở cấp quốc gia và quốc tế.

 

Franconomics-2021 là cơ hội để nhìn nhận những thách thức của chuyển đổi số trong việc tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu trong thời kỳ Covid-19, với trọng tâm là tiếp cận công nghệ thông tin, dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế và công nghiệp 4.0, trong đó tập trung về nông nghiệp thông minh.

 

Franconomics là diễn đàn quốc tế thường niên do IFI khởi xướng và tổ chức với sự tham gia của các quốc gia thuộc Cộng đồng Pháp ngữ (gồm 88 nước thành viên và quan sát viên) và nhiều đối tác trong và ngoài nước khác. Đây là không gian đối thoại quốc tế đa ngành về lý luận và thực tiễn với các chủ đề mang tính thời sự kinh tế – xã hội; là nơi giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị trong nước và quốc tế, và là cơ hội kết nối giữa các Trường Đại học, Doanh nghiệp, Địa phương; giữa các nhà khoa học, doanh nhân, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách trong và ngoài Cộng đồng Pháp ngữ.

 

PV

Các tin mới hơn
Liên kết
×