English | Français   rss
Liên kết
Hội đồng tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu: quy trình chuyên nghiệp, nhân văn, bắt nhịp với xu hướng của thế giới (26-08-2021 14:32)
Góp ý

Sau 3 tháng kể từ ngày thành lập, Hội đồng tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu đã đi vào hoạt động hiệu quả. Ngày 24/8, lần đầu tiên, 6 hồ sơ của 3 nhà khoa học thuộc Trường ĐH Nông Lâm và Trường ĐH Y Dược đã được Hội đồng xét đăng ký phê duyệt về đạo đức với động vật nghiên cứu. Chủ trì cuộc họp là GS.TS. Lê Đình Phùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế; Chủ tịch Hội đồng.

GS. Lê Đình Phùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu và Giáo sư Lê Đức Ngoan, thành viên Hội đồng  nhận xét, góp ý cho các chủ nhiệm hồ sơ đăng ký

 

Tại buổi họp, các chủ nhiệm hồ sơ (ThS. Nguyễn Tử Minh và ThS. Võ Đức Nghĩa, Trường ĐH Nông Lâm và ThS. Bùi Lê Thành Nhàn, Trường ĐH Y Dược),  lần lượt báo cáo tóm tắt với Hội đồng các hoạt động liên quan đến việc đảm bảo quyền lợi của động vật sử dụng trong nghiên cứu. Sau đó, thành viên Hội đồng nhận xét, phản biện, góp ý và thảo luận, trao đổi với chủ nhiệm hồ sơ nhằm đảm bảo các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức trong việc đối xử với động vật trong nghiên cứu. Các nội dung chính được Hội đồng góp ý gồm: (i) Hoạt động, hành vi sử dụng động vật làm thí nghiệm liên quan đến đạo đức và vật quyền (gây ra đau đớn, stress, thay đổi hành vi do vật lý hoặc hóa chất tác động…); (ii) Các trường hợp điều trị cấp cứu, trợ tử, giết động vật theo cách nhân đạo nhất; (iii) Đánh giá mức độ rủi ro, lợi ích và nguy cơ dự kiến cho động vật sử dụng trong nghiên cứu, cân nhắc lợi ích – nguy cơ; (iv) Sự phù hợp của các phương pháp, biện pháp sử dụng trong nghiên cứu với các nguyên tắc đối xử nhân đạo với động vật; (v) Sự phù hợp số lượng loài động vật, số con trong từng loài động vật sử dụng trong nghiên cứu, và (vi) Sự phù hợp về năng lực của nghiên cứu viên đối với nghiên cứu. Các chủ nhiệm hồ sơ đã nhận được nhiều ý kiến tư vấn hữu ích từ phía các thành viên của Hội đồng.

 

 

Hồi đồng tư vấn về đạo đức đối với động vật trong nghiên cứu gồm 13 thành viên có chuyên môn thuộc ngành chăn nuôi, thú y, thủy sản và sinh học, do GS. Lê Đình Phùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế làm Chủ tịch Hội đồng; hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn về đạo đức đối với động vật trong nghiên cứu được ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-ĐHH ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế.

 

Quy chế này quy định về việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Hội đồng tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu nhằm bảo đảm các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức trong quan hệ với động vật của con người và cách đối xử của con người đối với động vật; áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Đại học Huế có sử dụng động vật trong hoạt động nghiên cứu như thử nghiệm lâm sàng về thuốc hoặc chế phẩm, ứng dụng trang thiết bị mới trong chăn nuôi thú y, các nghiên cứu về phương diện chẩn đoán, điều trị, các điều tra dịch tễ học được tiến hành trên động vật. Đây là một kết quả của Dự án 2 thuộc chương trình hợp tác VLIR-IUC giữa Đại học Huế và các đối tác phía Bỉ.

 

Nguyên tắc chung bảo đảm đạo đức là sau khi đề cương, thuyết minh nghiên cứu được Hội đồng khoa học phê duyệt và trước khi triển khai, nghiên cứu liên quan đến sử dụng động vật phải được hội đồng tư vấn về đào đức với động vật trong nghiên cứu xem xét, hướng dẫn và chấp thuận về khía cạnh đạo đức. Các thí nghiệm sử dụng động vật đều chịu sự giám sát của Hội đồng trong quá trình triển khai. Đây là bước tiên phong của Đại học Huế về đối xử nhân đạo với động vật, thể hiện một bước tiến lớn, tiệm cận với xu hướng chung về vấn đề này trên thế giới.

 

Để hoạt động hiệu quả, kể từ khi thành lập đến nay, Hội đồng đã lập kế hoạch, tiến trình cụ thể, xây dựng các quy chế về xét duyệt và quản lý đề tài nghiên cứu khoa học. Ngoài ra Hội đồng sẽ xây dựng các khóa tập huấn do các chuyên gia nước ngoài phụ trách, tư vấn xuất bản quốc tế; vận động chính sách để có các quy định ở tầm quốc gia. 

 

Trường ĐHNL

Các tin đã đăng
Liên kết
×