English | Français   rss
Liên kết
Sáng kiến mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Kết nối tri thức, chia sẻ nguồn lực, kiến tạo giá trị (22-12-2021 21:57)
Góp ý

Trong Khuôn khổ Hội nghị Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp khu vực miền Trung và Tây Nguyên, sáng 22/12, Đại học Huế tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề Vai trò của Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học. PGS.TS Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế chủ trì hội thảo với sự tham gia của gần 100 đại biểu đến từ các đại học, trường đại học, cao đẳng thành viên Mạng lưới KNĐMST khu vực miền Trung và Tây Nguyên

 

 

Tham gia báo cáo tham luận tại hội thảo có Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và Công nghệ; TS. Phạm Hùng Anh, Vụ Trưởng Vụ Giáo dục chính trị tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên; ThS. Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Saigon Innovation Hub; TS. Nguyễn Trung Dũng, Tổng Giám đốc BK-Holdings, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội; ThS. Lê Nhật Quang, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM.

 

Trường Đại học là một cấu phần quan trọng, không thể thiếu trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Điều này đã được thể hiện trong các nội dung Đề án 844 “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” và Đề án 1665 “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Chính phủ.

 

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế được xem là trái tim của Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ năm 2013, Đại học Huế đã thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo bằng việc thành lập Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ. Đến năm 2018, Đại học Huế thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế, đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái quốc gia. Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam, thông qua các nghiên cứu đang chỉ ra rằng vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp và những mối liên hệ của trường đại học với các chủ thể khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp vẫn còn rất mờ nhạt. Điều này một phần xuất phát từ việc các trường chưa nhìn nhận rõ các tác động tích cực của hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của nhà trường. 

 

Thông qua Hội thảo, Đại học Huế mong muốn sẽ cùng với các trường đại học, cao đẳng trên cả nước làm sáng tỏ hơn các tác động của hoạt động khởi nghiệp đổi mới tạo đến nhà trường, từ việc thúc đẩy các hoạt động gắn kết sinh viên liên ngành; nâng cao khả năng tự tạo việc làm và tạo việc làm cho người học; tăng cường doanh thu chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ; nâng cao chỉ số xếp hạng đại học và các tác động khác.

 

Chiều cùng ngày, Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên”. Với vai trò, trách nhiệm một đơn vị được giao thí điểm, Đại học Huế đã nỗ lực, tiên phong, nghiên cứu, thử nghiệm nhiều mô hình, tổ chức hoạt động. 

 

Để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp Đại học Huế khởi xướng sáng kiến mạng lưới KNĐMST các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên với mục đích chia sẻ các nguồn lực và kinh nghiệm giữa các đơn vị; Phát triển năng lực các đơn vị thành viên thông qua các khóa đào tạo, huấn luyện dành cho cán bộ xây dựng hệ sinh thái, giảng viên giảng dạy học phần KNĐMST, cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp; hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KNĐMST, nghiên cứu và thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động KNĐMST có hiệu quả, nâng cao năng lực chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày ý kiến đóng góp cho hoạt động của mạng lưới. Đây là mạng lưới ngang hàng, có Hội đồng thường trực để thống nhất định hướng phát triển; Hội đồng bầu ra Thư ký mạng lưới để thực hiện mục tiêu năm và luân phiên đơn vị phụ trách qua các năm; Định kỳ mỗi năm, nhiệm vụ thư ký sẽ được trao luân phiên cho đại điện 1 đơn vị. Trong năm đầu tiên, thống nhất đề xuất Đại học Huế cử nhân sự phụ trách nhiệm vụ Thư ký mạng lưới.

 

16 đơn vị là các trường đại học, cao đẳng tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên và các trường đại học thành viên, khoa thuộc Đại học Huế đã ký kết tham gia bằng hình thức trực tuyến cũng như trực tiếp (đối với điểm cầu Đại học Huế) cùng thống nhất tham gia mạng lưới.

 

Trung tâm KNĐMST

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×