English | Français   rss
Liên kết
Kiến thức để dạy học đạo hàm và năng lực nghiệp vụ của giáo viên toán tương lai
Góp ý

Nghiên cứu đã cụ thể hóa mô hình phân loại các kiểu kiến thức toán của giáo viên để dạy học (mô hình MKT) vào dạy học chủ đề ý nghĩa của đạo hàm ở phổ thông.

 

Đóng góp mơi của Luận án

Liên kết
×