English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu nồng độ leptin và insulin huyết thanh trên người ăn chay trường
Góp ý

Đây là nghiên cứu lần đầu tiên khảo sát một số yếu tố nguy cơ tim mạch, nồng độ leptin và insulin huyết thanh của người ăn chay trường tại Việt Nam

Họ tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ KIM ANH

Tên Luận án: Nghiên cứu nồng độ leptin và insulin huyết thanh trên người ăn chay trường

Chuyên ngành : Nội Khoa Mã số         : 9 72 01 07

Giáo viên hướng dẫn : TS.BS. Lê Văn Chi và GS.TS.BS.Nguyễn Hải Thủy Tên cơ sở đào tạo : Trường Đại Học Y Dược, Đại Học Huế

Đây là một nghiên cứu lần đầu tiên khảo sát một số yếu tố nguy cơ tim mạch, nồng độ leptin và insulin huyết thanh của người ăn chay trường tại Việt Nam

Đây là nghiên cứu dạng ăn chay trường dạng thuần chay ( pure vegetarian diet) với số lượng người tham gia lớn và thời gian ăn thuần chay kéo dài.

Kết quả của nghiên cứu ghi nhận trên những đối tượng với chế độ ăn chay trường về lâu dài có nhiều hiệu quả trên việc kiểm soát một số yếu tố nguy cơ tim mạch bao gồm thừa cân , THA, hs-CRP và các chỉ số lipid máu liên quan đến cholesterol và chỉ số sinh xơ vữa. Bên cạnh đó có một số yếu tố nguy cơ tim mạch cần được theo dõi bao gồm béo dạng nam, glucose máu và TG máu. Ngoài ra những đối tượng ăn chay trường dạng thuần chay cần theo dõi sự gia tăng hoạt động chức năng tế bào beta thông qua chỉ số HOMA-% B và sự suy giảm nồng độ leptin huyết thanh.

Kết quả nghiên cứu này cung cấp một số thông tin quan trọng của chế độ ăn này đến chuyên ngành dinh dưỡng và nội tiết học tại Việt Nam.

---------------------------------------------------------------

Full name of Rechercher: Nguyen Thi Kim Anh

Title of thesis: RESEARCH ON LEPTIN AND INSULIN SERUM IN THE SUBJECTS WITH PURE VEGETARIAN DIET

Specialty: Internal Medicine Code: 9 72 01 07

Thesis Instructors: Ph.D.MD. Le Van Chi and Prof. Ph.D. MD. Nguyen Hai Thuy Name of institution: Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue University

 

Trough the study of 311 subjects with pure vegetarian diet and 116 subjects without vegetarian diet. The results of this study had the following contributions.

This is the first study investigating a number of cardiovascular risk factors, serum insulin and leptin levels of subjects with pure vegetarian diet in Vietnam.

This is a study on a pure vegetarian diet with a large number of participants and a longterm of vegetarian diet.

The results of the study found that subjects with a pure vegetarian diet over the longterm had many avantage effects on controlling several cardiovascular risk factors including overweight, hypertension, hs-CRP and profile lipid related to cholesterol and atherogenic indices . In addition, there are a number of cardiovascular risk factors that need to be monitored including android obesity , blood glucose and triglyceride plasma. The subjects with pure vegetarian diet should monitor for increased activity of beta cell function by using HOMA-% B index and decreased serum leptin levels.

The results of this study will provide some important informations of this diet regime for the nutritional and endocrine fields in Vietnam.

Liên kết
×