English | Français   rss
Liên kết
Thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào viên chức Đại học Huế năm 2021 và Kế hoạch sát hạch kiến thức chung, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ (18-08-2021 09:21)
Góp ý

 

 

Đại học Huế thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào viên chức Đại học Huế năm 2021 và Kế hoạch sát hạch kiến thức chung, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. 

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

 

Liên kết
×