English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức các đơn vị thuộc Đại học Huế năm 2021 (Vòng 1) và Kế hoạch tổ chức thi Vòng 2 (26-11-2021 14:39)
Góp ý

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị thuộc Đại học Huế năm 2021 thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Đại học Huế năm 2021 (Vòng 1) và Kế hoạch tổ chức thi Vòng 2 như sau:

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Các tin mới hơn
Liên kết
×