English | Français   rss
Liên kết
Thông báo thay đổi thời gian và triệu tập ứng viên tham dự Vòng 2 (phỏng vấn, thực hành) tuyển dụng viên chức các đơn vị thuộc Đại học Huế năm 2021 (10-12-2021 08:49)
Góp ý

Hội đồng tuyển dụng viên chức Đại học Huế năm 2021 thông báo thay đổi thời gian và triệu tập ứng viên tham dự Vòng 2 (phỏng vấn, thực hành) tuyển dụng viên chức các đơn vị thuộc Đại học Huế năm 2021

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Các tin mới hơn
Liên kết
×