English | Français   rss
Liên kết
Thông báo v/v tuyển dụng lao động làm việc theo hình thức hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm tại Văn phòng Đại học Huế (24-11-2021 09:26)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo về việc tuyển dụng lao động làm việc theo hình thức hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm tại Văn phòng Đại học Huế, cụ thể như sau:

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Các tin mới hơn
Liên kết
×